Skip to main content

Paginacija značenje

šta znači Paginacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Paginacija (od latinske reči: paginatio)tipografija: brojevi koji obeležavaju strane knjige; obeležavanje strana knjige brojevima.

Reč Paginacija napisana unazad: ajicanigaP i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. пагинатио) тип. бројеви који обележавају стране књиге; обележавање страна књиге бројевима.

Slično: 
Pagoda u Evropi odomaćen naziv za idolske hramove u Indiji i Kini; sam ido...
Paginirati obeležiti brojevima strane knjige ....
Paginacija tip. brojevi koji obeležavaju strane knjige; obeležavanje strana kn...
Pagina strana u knjizi, broj koji označava stranu knjige....
Pagizam ljubavna sklonost starijih žena prema mladićima. ...
Paganski neznabožački, mnogobožački....
Sve reči na slovo p