Skip to main content

Paganski značenje

šta znači Paganski

Na latinici: Definicija i značenje reči Paganski (latinski paganus) neznabožački, mnogobožački.

Reč Paganski napisana unazad: iksnagaP i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. паганус) незнабожачки, многобожачки.

Slično: 
Pagoda u Evropi odomaćen naziv za idolske hramove u Indiji i Kini; sam ido...
Paginirati obeležiti brojevima strane knjige ....
Paginacija tip. brojevi koji obeležavaju strane knjige; obeležavanje strana kn...
Pagina strana u knjizi, broj koji označava stranu knjige....
Pagizam ljubavna sklonost starijih žena prema mladićima. ...
Paganski neznabožački, mnogobožački....
Sve reči na slovo p