Skip to main content

Pagizam značenje

Šta znači Pagizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Pagizam (fr. page) ljubavna sklonost starijih žena prema mladićima.

Reč Pagizam napisana unazad: mazigap

Pagizam se sastoji od 7 slova.

Šta je Pagizam

На Ћирилици: (фр. паге) љубавна склоност старијих жена према младићима.

Slično: 
Pagoda u Evropi odomaćen naziv za idolske hramove u Indiji i Kini; sam ido...
Paginirati obeležiti brojevima strane knjige ....
Paginacija tip. brojevi koji obeležavaju strane knjige; obeležavanje strana kn...
Pagina strana u knjizi, broj koji označava stranu knjige....
Pagizam ljubavna sklonost starijih žena prema mladićima. ...
Paganski neznabožački, mnogobožački....
Sve reči na slovo p