Skip to main content

Paginirati značenje

šta znači Paginirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Paginirati (od latinske reči: paginare) obeležiti (ili: obeležavati) brojevima strane knjige (ili: rukopisa).

Reč Paginirati napisana unazad: itarinigaP i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. пагинаре) обележити (или: обележавати) бројевима стране књиге (или: рукописа).

Slično: 
Pagoda u Evropi odomaćen naziv za idolske hramove u Indiji i Kini; sam ido...
Paginirati obeležiti brojevima strane knjige ....
Paginacija tip. brojevi koji obeležavaju strane knjige; obeležavanje strana kn...
Pagina strana u knjizi, broj koji označava stranu knjige....
Pagizam ljubavna sklonost starijih žena prema mladićima. ...
Paganski neznabožački, mnogobožački....
Sve reči na slovo p