Skip to main content

Pagament značenje

šta znači Pagament

Na latinici: Definicija i značenje reči Pagament (od latinske reči: pagamentum) pomešan metal, slitina, legura; staro, izlomljeno srebro (za topljenje); kovani novac, naročito sitan novac;trgovina: plaćanje u gotovom; rok kada treba izvršiti plaćanje.

Reč Pagament napisana unazad: pagament i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. пагаментум) помешан метал, слитина, легура; старо, изломљено сребро (за топљење); ковани новац, нарочито ситан новац; трг. плаћање у готовом; рок када треба извршити плаћање.

Slično: 
Pagoda u Evropi odomaćen naziv za idolske hramove u Indiji i Kini; sam ido...
Paginirati obeležiti brojevima strane knjige ....
Paginacija tip. brojevi koji obeležavaju strane knjige; obeležavanje strana kn...
Pagina strana u knjizi, broj koji označava stranu knjige....
Pagizam ljubavna sklonost starijih žena prema mladićima. ...
Paganski neznabožački, mnogobožački....
Sve reči na slovo p