Skip to main content

Pagan značenje

Šta znači Pagan

Na latinici: Definicija i značenje reči Pagan (latinski paganus neuk čovek, seljak) neznabožac; mnogobožac; paganin, poganin.

Reč Pagan napisana unazad: nagap

Pagan se sastoji od 5 slova.

Šta je Pagan

На Ћирилици: (лат. паганус неук човек, сељак) незнабожац; многобожац; паганин, поганин.

Slično: 
Pagoda u Evropi odomaćen naziv za idolske hramove u Indiji i Kini; sam ido...
Paginirati obeležiti brojevima strane knjige ....
Paginacija tip. brojevi koji obeležavaju strane knjige; obeležavanje strana kn...
Pagina strana u knjizi, broj koji označava stranu knjige....
Pagizam ljubavna sklonost starijih žena prema mladićima. ...
Paganski neznabožački, mnogobožački....
Sve reči na slovo p