Skip to main content

Paganizam značenje

šta znači Paganizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Paganizam (latinski paganus) neznaboštvo, mnogoboštvo (izraz nastao po tome što se neznaboštvo najduže zadržalo po selima, pagus selo).

Reč Paganizam napisana unazad: paganizam i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. паганус) незнабоштво, многобоштво (израз настао по томе што се незнабоштво најдуже задржало по селима, пагус село).

Slično: 
Pagoda u Evropi odomaćen naziv za idolske hramove u Indiji i Kini; sam ido...
Paginirati obeležiti brojevima strane knjige ....
Paginacija tip. brojevi koji obeležavaju strane knjige; obeležavanje strana kn...
Pagina strana u knjizi, broj koji označava stranu knjige....
Pagizam ljubavna sklonost starijih žena prema mladićima. ...
Paganski neznabožački, mnogobožački....
Sve reči na slovo p