Skip to main content

Pola značenje

šta znači Pola

Na latinici: Definicija i značenje reči Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primeri za imenicu pola: mudrome je i pola uha dosta pametnome ne treba mnogo objašnjavati; ni pola ga nije oslabio je, smršavio je; stati na pola puta.

Reč Pola sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: Пола је именица која означава један од два једнака дела целине. Примери за именицу пола: мудроме је и пола уха доста паметноме не треба много објашњавати; ни пола га није ослабио је, смршавио је; стати на пола пута.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p