Skip to main content

Polip značenje

šta znači Polip

Na latinici: Definicija i značenje reči Polip (od grčke reči: polypus koji ima mnogo nogu) 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu (na srcu, u nosu, jednjaku, želucu, mokraćnoj cevi, materici i dr.); 2. zool. vrsta morskih životinja koje provode život pričvršćene na jednom mestu; od njih se, bespolnim putem ili pu-pljenjem, razvijaju meduze, a od meduza spolnim putem,to jest iz oplođenih jaja, nastaju polipi.

Reč Polip sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. полyпус који има много ногу) 1. нед. меснат и брадавичаст израштај у или на човечјем телу (на срцу, у носу, једњаку, желуцу, мокраћној цеви, материци и др.); 2. зоол. врста морских животиња које проводе живот причвршћене на једном месту; од њих се, бесполним путем или пу-пљењем, развијају медузе, а од медуза сполним путем, тј. из оплођених јаја, настају полипи.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p