Skip to main content

Polip značenje

šta znači Polip

Na latinici: Definicija i značenje reči Polip (od grčke reči: polypus koji ima mnogo nogu) 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu (na srcu, u nosu, jednjaku, želucu, mokraćnoj cevi, materici i dr.); 2. zool. vrsta morskih životinja koje provode život pričvršćene na jednom mestu; od njih se, bespolnim putem ili pu-pljenjem, razvijaju meduze, a od meduza spolnim putem,to jest iz oplođenih jaja, nastaju polipi.

Reč Polip sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. полyпус који има много ногу) 1. нед. меснат и брадавичаст израштај у или на човечјем телу (на срцу, у носу, једњаку, желуцу, мокраћној цеви, материци и др.); 2. зоол. врста морских животиња које проводе живот причвршћене на једном месту; од њих се, бесполним путем или пу-пљењем, развијају медузе, а од медуза сполним путем, тј. из оплођених јаја, настају полипи.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p