Skip to main content

Polaristrobometar značenje

šta znači Polaristrobometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Polaristrobometar (od latinske reči: polaris, od grčke reči: stro-bos vrtlog, metron) ha», aparat za određivanje mogućnosti optičkog obrtanje (obrt-nog ugla), naročito kod šećernih rastvo-ra i drugih optičkih aktivnih tečnosti,to jest onih koje obrću polarizacionu ravan.

Reč Polaristrobometar sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: (нлат. поларис, грч. стро-бос вртлог, метрон) ха», апарат за одређивање могућности оптичког обртање (обрт-ног угла), нарочито код шећерних раство-ра и других оптичких активних течности, тј. оних које обрћу поларизациону раван.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p