Skip to main content

Polaristrobometar značenje

šta znači Polaristrobometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Polaristrobometar (od latinske reči: polaris, od grčke reči: stro-bos vrtlog, metron) ha», aparat za određivanje mogućnosti optičkog obrtanje (obrt-nog ugla), naročito kod šećernih rastvo-ra i drugih optičkih aktivnih tečnosti,to jest onih koje obrću polarizacionu ravan.

Reč Polaristrobometar sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: (нлат. поларис, грч. стро-бос вртлог, метрон) ха», апарат за одређивање могућности оптичког обртање (обрт-ног угла), нарочито код шећерних раство-ра и других оптичких активних течности, тј. оних које обрћу поларизациону раван.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p