Skip to main content

Polarna lisica značenje

šta znači Polarna lisica

Na latinici: Definicija i značenje reči Polarna lisica lisica u zemljama oko Severnog pola, veoma cenjena zbog svog krzna, koje je inače kao sneg belo, a leti postane sivo.

Reč Polarna lisica sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: лисица у земљама око Северног пола, веома цењена због свог крзна, које је иначе као снег бело, а лети постане сиво.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p