Skip to main content

Polarna zvezda značenje

šta znači Polarna zvezda

Na latinici: Definicija i značenje reči Polarna zvezda (latinski Alpha Ursae Minoris) astr. Severna zvezda, Severnjača, poslednja zvezda u repu Malog Medveda, u čijoj se blizini nalazi Severni nebeski stožer ili pol.

Reč Polarna zvezda sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. Алпха Урсае Минорис) астр. Северна звезда, Северњача, последња звезда у репу Малог Медведа, у чијој се близини налази Северни небески стожер или пол.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p