Skip to main content

Polarna zvezda značenje

šta znači Polarna zvezda

Na latinici: Definicija i značenje reči Polarna zvezda (latinski Alpha Ursae Minoris) astr. Severna zvezda, Severnjača, poslednja zvezda u repu Malog Medveda, u čijoj se blizini nalazi Severni nebeski stožer ili pol.

Reč Polarna zvezda sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. Алпха Урсае Минорис) астр. Северна звезда, Северњача, последња звезда у репу Малог Медведа, у чијој се близини налази Северни небески стожер или пол.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p