Skip to main content

Polemike značenje

šta znači Polemike

Na latinici: Definicija i značenje reči Polemike (od grčke reči: polemos) veština prepiranja, veština vođenja naučne prepirke; prepirka između predstavnika dvaju različitih naučnih shvatanja, koja se sastoji u odbrani svoga i napadanju protivničkog shvatanja; rat perima.

Reč Polemike sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. полемос) вештина препирања, вештина вођења научне препирке; препирка између представника двају различитих научних схватања, која се састоји у одбрани свога и нападању противничког схватања; рат перима.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p