Skip to main content

Poliglobulija značenje

šta znači Poliglobulija

Na latinici: Definicija i značenje reči Poliglobulija (od grčke reči: poly, latinski globulus loptica) med. preterano veliki broj (ili: nagomilanost) crvenih krvnih zrnaca.

Reč Poliglobulija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, лат. глобулус лоптица) мед. претерано велики број (или: нагомиланост) црвених крвних зрнаца.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p