Skip to main content

Polikultura značenje

šta znači Polikultura

Na latinici: Definicija i značenje reči Polikultura (od grčke reči: poly, latinski cultura gajenje) 1. agr. obdelavanje pod približno podjedna-kim uslovima raznih vrsta useva i rastinja u nekoj zemlji, vrlo podesne zbog toga što, ako jedan usev svojim prinosom podbaci, narod može da se koristi ostalim; 2. rastenje raznih vrsta drveća na jednom kompleksu (slučaj sa svakom prirodnom šumom, mešavinom raznovrsne vegetacije);suprotno: monokultura.

Reč Polikultura sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, лат. цултура гајење) 1. агр. обделавање под приближно подједна-ким условима разних врста усева и растиња у некој земљи, врло подесне због тога што, ако један усев својим приносом подбаци, народ може да се користи осталим; 2. растење разних врста дрвећа на једном комплексу (случај са сваком природном шумом, мешавином разноврсне вегетације); супр. монокултура.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p