Skip to main content

Polimorfija značenje

šta znači Polimorfija

Na latinici: Definicija i značenje reči Polimorfija (od grčke reči: poly, morphe) mnogoobličnost;dmn. svojstvo nekih kristala da se javljaju u različitim kristalnim oblicima, a imaju isti hemijski sastav (up. hemimorfija, holiedrija);zoologija: u vezi sa podelom rada: različitost telesnog sastava članova iste životinjske zajednice (npr. kod cevastih meduza) ili životinjske države (kod pčela, mrava, termita); bog. lišće različitog oblika na jednoj istoj biljci.

Reč Polimorfija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, морпхе) многообличност;дмн. својство неких кристала да се јављају у различитим кристалним облицима, а имају исти хемијски састав (уп. хемиморфија, холиедрија); зоол. у вези са поделом рада: различитост телесног састава чланова исте животињске заједнице (нпр. код цевастих медуза) или животињске државе (код пчела, мрава, термита); бог. лишће различитог облика на једној истој биљци.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p