Skip to main content

Rotonda značenje

šta znači Rotonda

Na latinici: Definicija i značenje reči Rotonda (ital. rotonda, latinski rotunda) okrugla građevina sa kubetom, naročito letnjiko-vac, čardak s kubetom; svaka spolja i iznutra zaokrugljena zgrada, naročito čuveni Panteon u Rimu; kod. okrugao ženski ogrtač.

Reč Rotonda napisana unazad: rotonda i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. ротонда, лат. ротунда) округла грађевина са кубетом, нарочито летњико-вац, чардак с кубетом; свака споља и изнутра заокругљена зграда, нарочито чувени Пантеон у Риму; код. округао женски огртач.

Slično: 
Rotunda v. rotonda...
Rotulus testijum prav. svežanj sa iskazima svedoka....
Rotulirati spise po redu obeležiti, srediti i povezati u sveske....
Rotule pl. farh. lek u lopticama...
Rotor teh. deo koji se obrće oko svoje osovine, pokretni deo ; supr. stato...
Rotonda okrugla građevina sa kubetom, naročito letnjiko-vac, čardak s kubet...
Sve reči na slovo r