Skip to main content

Rotunda značenje

šta znači Rotunda

Na latinici: Definicija i značenje reči Rotunda (ital. rotonda) v. rotonda

Reč Rotunda sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. ротонда) в. ротонда


Rotunda v. rotonda...
Rotulus testijum prav. svežanj sa iskazima svedoka....
Rotulirati spise po redu obeležiti, srediti i povezati u sveske....
Rotule pl. farh. lek u lopticama...
Rotor teh. deo koji se obrće oko svoje osovine, pokretni deo ; supr. stato...
Rotonda okrugla građevina sa kubetom, naročito letnjiko-vac, čardak s kubet...
Sve reči na slovo r