Skip to main content

Rotor značenje

šta znači Rotor

Na latinici: Definicija i značenje reči Rotor (latinski rotare obrtati se kao točak, mlatinski rotor)tehnika: deo koji se obrće oko svoje osovine, pokretni deo (kod električnog motora, dinamomašina za naizmeničnu struju, turbine i dr.);suprotno: stator

Reč Rotor napisana unazad: rotor i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. ротаре обртати се као точак, млат. ротор) тех. део који се обрће око своје осовине, покретни део (код електричног мотора, динамомашина за наизменичну струју, турбине и др.); супр. статор

Slično: 
Rotunda v. rotonda...
Rotulus testijum prav. svežanj sa iskazima svedoka....
Rotulirati spise po redu obeležiti, srediti i povezati u sveske....
Rotule pl. farh. lek u lopticama...
Rotor teh. deo koji se obrće oko svoje osovine, pokretni deo ; supr. stato...
Rotonda okrugla građevina sa kubetom, naročito letnjiko-vac, čardak s kubet...
Sve reči na slovo r