Skip to main content

Rotulirati značenje

šta znači Rotulirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Rotulirati (od latinske reči: rotulare) spise po redu obeležiti, srediti i povezati u sveske.

Reč Rotulirati napisana unazad: rotulirati i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. ротуларе) списе по реду обележити, средити и повезати у свеске.

Slično: 
Rotunda v. rotonda...
Rotulus testijum prav. svežanj sa iskazima svedoka....
Rotulirati spise po redu obeležiti, srediti i povezati u sveske....
Rotule pl. farh. lek u lopticama...
Rotor teh. deo koji se obrće oko svoje osovine, pokretni deo ; supr. stato...
Rotonda okrugla građevina sa kubetom, naročito letnjiko-vac, čardak s kubet...
Sve reči na slovo r