Skip to main content

Rotule značenje

šta znači Rotule

Na latinici: Definicija i značenje reči Rotule (od latinske reči: rotulae) pl. farh. lek u lopticama

Reč Rotule napisana unazad: rotule i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нлат. ротулае) пл. фарх. лек у лоптицама

Slično: 
Rotunda v. rotonda...
Rotulus testijum prav. svežanj sa iskazima svedoka....
Rotulirati spise po redu obeležiti, srediti i povezati u sveske....
Rotule pl. farh. lek u lopticama...
Rotor teh. deo koji se obrće oko svoje osovine, pokretni deo ; supr. stato...
Rotonda okrugla građevina sa kubetom, naročito letnjiko-vac, čardak s kubet...
Sve reči na slovo r