Skip to main content

Rotulus testijum značenje

šta znači Rotulus testijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Rotulus testijum (od latinske reči: rotulus testium)pravo: svežanj sa iskazima svedoka.

Reč Rotulus testijum sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (нлат. ротулус тестиум) прав. свежањ са исказима сведока.


Rotunda v. rotonda...
Rotulus testijum prav. svežanj sa iskazima svedoka....
Rotulirati spise po redu obeležiti, srediti i povezati u sveske....
Rotule pl. farh. lek u lopticama...
Rotor teh. deo koji se obrće oko svoje osovine, pokretni deo ; supr. stato...
Rotonda okrugla građevina sa kubetom, naročito letnjiko-vac, čardak s kubet...
Sve reči na slovo r