Skip to main content

Rutil značenje

šta znači Rutil

Na latinici: Definicija i značenje reči Rutil (latinski rutilus crvenkast)Minerali: -mineral, titanov dioksid, crvene boje, veoma tvrd (6,3); titanova ruda; kod nas se javlja u kristalastim škriljcima, u planinama Rodopskog sistema.

Reč Rutil sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. рутилус црвенкаст) мин. -минерал, титанов диоксид, црвене боје, веома тврд (6,3); титанова руда; код нас се јавља у кристаластим шкриљцима, у планинама Родопског система.


Rutinirati se steći okretnost i vičnost u nekom poslu. r...
Rutiniran vičan, izvežban, spretan, iskusan u nekom poslu. ...
Rutiner čovek iskusan i izvežban u nekom poslu na osnovu dugog rada, prakti...
Rutine vičnost u radu, izvežbanost u nekoj vrsti poslovanje, spretnost, viš...
Rutilizam pojava crvene, riđe kose, riđokosost....
Rutil min. -mineral, titanov dioksid, crvene boje, veoma tvrd ; titanova ...
Sve reči na slovo r