Skip to main content

Rutine značenje

šta znači Rutine

Na latinici: Definicija i značenje reči Rutine (fr. routine) vičnost u radu, izvežbanost u nekoj vrsti poslovanje, spretnost, više mehanički način rada, po iskustvu i navici, bez udubljivanja u samu stvar

Reč Rutine sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. роутине) вичност у раду, извежбаност у некој врсти пословање, спретност, више механички начин рада, по искуству и навици, без удубљивања у саму ствар


Rutinirati se steći okretnost i vičnost u nekom poslu. r...
Rutiniran vičan, izvežban, spretan, iskusan u nekom poslu. ...
Rutiner čovek iskusan i izvežban u nekom poslu na osnovu dugog rada, prakti...
Rutine vičnost u radu, izvežbanost u nekoj vrsti poslovanje, spretnost, viš...
Rutilizam pojava crvene, riđe kose, riđokosost....
Rutil min. -mineral, titanov dioksid, crvene boje, veoma tvrd ; titanova ...
Sve reči na slovo r