Skip to main content

Rutinirati se značenje

šta znači Rutinirati se

Na latinici: Definicija i značenje reči Rutinirati se (fr. routiner) steći (ili: sticati) okretnost i vičnost u nekom poslu. r

Reč Rutinirati se sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (фр. роутинер) стећи (или: стицати) окретност и вичност у неком послу. р


Rutinirati se steći okretnost i vičnost u nekom poslu. r...
Rutiniran vičan, izvežban, spretan, iskusan u nekom poslu. ...
Rutiner čovek iskusan i izvežban u nekom poslu na osnovu dugog rada, prakti...
Rutine vičnost u radu, izvežbanost u nekoj vrsti poslovanje, spretnost, viš...
Rutilizam pojava crvene, riđe kose, riđokosost....
Rutil min. -mineral, titanov dioksid, crvene boje, veoma tvrd ; titanova ...
Sve reči na slovo r