Skip to main content

Rutilizam značenje

šta znači Rutilizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Rutilizam (latinski rutilus crvenkast) pojava crvene, riđe kose, riđokosost.

Reč Rutilizam sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. рутилус црвенкаст) појава црвене, риђе косе, риђокосост.


Rutinirati se steći okretnost i vičnost u nekom poslu. r...
Rutiniran vičan, izvežban, spretan, iskusan u nekom poslu. ...
Rutiner čovek iskusan i izvežban u nekom poslu na osnovu dugog rada, prakti...
Rutine vičnost u radu, izvežbanost u nekoj vrsti poslovanje, spretnost, viš...
Rutilizam pojava crvene, riđe kose, riđokosost....
Rutil min. -mineral, titanov dioksid, crvene boje, veoma tvrd ; titanova ...
Sve reči na slovo r