Skip to main content

Rutiniran značenje

šta znači Rutiniran

Na latinici: Definicija i značenje reči Rutiniran (fr. routine) vičan, izvežban, spretan, iskusan u nekom poslu.

Reč Rutiniran sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. роутине) вичан, извежбан, спретан, искусан у неком послу.


Rutinirati se steći okretnost i vičnost u nekom poslu. r...
Rutiniran vičan, izvežban, spretan, iskusan u nekom poslu. ...
Rutiner čovek iskusan i izvežban u nekom poslu na osnovu dugog rada, prakti...
Rutine vičnost u radu, izvežbanost u nekoj vrsti poslovanje, spretnost, viš...
Rutilizam pojava crvene, riđe kose, riđokosost....
Rutil min. -mineral, titanov dioksid, crvene boje, veoma tvrd ; titanova ...
Sve reči na slovo r