Skip to main content

Rutiner značenje

šta znači Rutiner

Na latinici: Definicija i značenje reči Rutiner (fr. routinier) čovek iskusan i izvežban u nekom poslu na osnovu dugog rada, praktičar; ošljar koji je naučio neki posao gledajući druge, a sam nema nikakvog dubljeg poznavanja stvari kojom se bavi, npr. takav lekar.

Reč Rutiner sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. роутиниер) човек искусан и извежбан у неком послу на основу дугог рада, практичар; ошљар који је научио неки посао гледајући друге, а сам нема никаквог дубљег познавања ствари којом се бави, нпр. такав лекар.


Rutinirati se steći okretnost i vičnost u nekom poslu. r...
Rutiniran vičan, izvežban, spretan, iskusan u nekom poslu. ...
Rutiner čovek iskusan i izvežban u nekom poslu na osnovu dugog rada, prakti...
Rutine vičnost u radu, izvežbanost u nekoj vrsti poslovanje, spretnost, viš...
Rutilizam pojava crvene, riđe kose, riđokosost....
Rutil min. -mineral, titanov dioksid, crvene boje, veoma tvrd ; titanova ...
Sve reči na slovo r