Skip to main content

Sepa značenje

Šta znači Sepa

Na latinici: Definicija i značenje reči Sepa (ital.,od španske reči:,od arapske reči: sena)farmacija: sredstvo za čišćenje koje se dobiva od lišća drveta Cassia senna (raste u Egiptu, Siriji i dr.).

Reč Sepa napisana unazad: apes

Sepa se sastoji od 4 slova.

Šta je Sepa

На Ћирилици: (итал., шп., арап. сена) фарм. средство за чишћење које се добива од лишћа дрвета Цассиа сенна (расте у Египту, Сирији и др.).

Slično: 
Septum med. opnasta pregrada između dve telesne duplje, npr. u nosu ili iz...
Septuaginta naziv za grčki prevod Starog zaveta koji su, po priči, izradili 72 ...
Septohimija med. truljenje sokova, sklonost sokova truljenju....
Septopira med. groznica koja se javlja usled trovanja....
Septičan truležni, zagađen, zaražen, okužen; koji izaziva truljenje, koji iz...
Septina poet. strofa od sedam stihova . ...
Sve reči na slovo s