Skip to main content

Septohimija značenje

šta znači Septohimija

Na latinici: Definicija i značenje reči Septohimija (od grčke reči: septos, chymos tečnost, sok) med. truljenje sokova, sklonost sokova truljenju.

Reč Septohimija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. септос, цхyмос течност, сок) мед. труљење сокова, склоност сокова труљењу.


Septum med. opnasta pregrada između dve telesne duplje, npr. u nosu ili iz...
Septuaginta naziv za grčki prevod Starog zaveta koji su, po priči, izradili 72 ...
Septohimija med. truljenje sokova, sklonost sokova truljenju....
Septopira med. groznica koja se javlja usled trovanja....
Septičan truležni, zagađen, zaražen, okužen; koji izaziva truljenje, koji iz...
Septina poet. strofa od sedam stihova . ...
Sve reči na slovo s