Skip to main content

Septičan značenje

šta znači Septičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Septičan (od grčke reči: septikos) truležni, zagađen, zaražen, okužen; koji izaziva truljenje, koji izaziva trovanje.

Reč Septičan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. септикос) трулежни, загађен, заражен, окужен; који изазива труљење, који изазива тровање.


Septum med. opnasta pregrada između dve telesne duplje, npr. u nosu ili iz...
Septuaginta naziv za grčki prevod Starog zaveta koji su, po priči, izradili 72 ...
Septohimija med. truljenje sokova, sklonost sokova truljenju....
Septopira med. groznica koja se javlja usled trovanja....
Septičan truležni, zagađen, zaražen, okužen; koji izaziva truljenje, koji iz...
Septina poet. strofa od sedam stihova . ...
Sve reči na slovo s