Skip to main content

Septina značenje

šta znači Septina

Na latinici: Definicija i značenje reči Septina (latinski septem sedam) poet. strofa od sedam stihova (sastoji se od jednog katrena i jedne tercine).

Reč Septina sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. септем седам) поет. строфа од седам стихова (састоји се од једног катрена и једне терцине).


Septum med. opnasta pregrada između dve telesne duplje, npr. u nosu ili iz...
Septuaginta naziv za grčki prevod Starog zaveta koji su, po priči, izradili 72 ...
Septohimija med. truljenje sokova, sklonost sokova truljenju....
Septopira med. groznica koja se javlja usled trovanja....
Septičan truležni, zagađen, zaražen, okužen; koji izaziva truljenje, koji iz...
Septina poet. strofa od sedam stihova . ...
Sve reči na slovo s