Skip to main content

Septuaginta značenje

šta znači Septuaginta

Na latinici: Definicija i značenje reči Septuaginta (latinski septuaginta sedamdeset) naziv za grčki prevod Starog zaveta koji su, po priči, izradili 72 učena Jevrejina u Aleksandriji (200. g. pre n. e.) po naredbi egipatskog kralja Ptolomeja Filadelfa; aleksandrijski prevod, aleksandrijska verzija,

Reč Septuaginta sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. септуагинта седамдесет) назив за грчки превод Старог завета који су, по причи, израдили 72 учена Јеврејина у Александрији (200. г. пре н. е.) по наредби египатског краља Птоломеја Филаделфа; александријски превод, александријска верзија,


Septum med. opnasta pregrada između dve telesne duplje, npr. u nosu ili iz...
Septuaginta naziv za grčki prevod Starog zaveta koji su, po priči, izradili 72 ...
Septohimija med. truljenje sokova, sklonost sokova truljenju....
Septopira med. groznica koja se javlja usled trovanja....
Septičan truležni, zagađen, zaražen, okužen; koji izaziva truljenje, koji iz...
Septina poet. strofa od sedam stihova . ...
Sve reči na slovo s