Skip to main content

Septum značenje

šta znači Septum

Na latinici: Definicija i značenje reči Septum (latinski saeptum ograda)medicina: opnasta pregrada između dve telesne duplje, npr. u nosu ili između polovina srca.

Reč Septum sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. саептум ограда) мед. опнаста преграда између две телесне дупље, нпр. у носу или између половина срца.


Septum med. opnasta pregrada između dve telesne duplje, npr. u nosu ili iz...
Septuaginta naziv za grčki prevod Starog zaveta koji su, po priči, izradili 72 ...
Septohimija med. truljenje sokova, sklonost sokova truljenju....
Septopira med. groznica koja se javlja usled trovanja....
Septičan truležni, zagađen, zaražen, okužen; koji izaziva truljenje, koji iz...
Septina poet. strofa od sedam stihova . ...
Sve reči na slovo s