Skip to main content

Separacija značenje

Šta znači Separacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Separacija (latinski separatio) odvajanje, razdvajanje, rastavljanje, izdvajanje, deljenje, npr. zajedničkog imanja; razvod, rastava; neslaganje, podvojenost; separacio a toro et menza ili separacio kvoad torum et men-zam (latinski separatio a thoro et mensa, s. quoad thorum et mensam) razvod braka od stola i postelje; separacio kvoad vinku-lum (latinski separatio quoad vinculum) potpuni razvod braka; ruk. postrojena za odvajanje rude od jalovine.

Reč Separacija napisana unazad: ajicarapes

Separacija se sastoji od 10 slova.

Šta je Separacija

На Ћирилици: (лат. сепаратио) одвајање, раздвајање, растављање, издвајање, дељење, нпр. заједничког имања; развод, растава; неслагање, подвојеност; сепарацио а торо ет менза или сепарацио квоад торум ет мен-зам (лат. сепаратио а тхоро ет менса, с. qуоад тхорум ет менсам) развод брака од стола и постеље; сепарацио квоад винку-лум (лат. сепаратио qуоад винцулум) потпуни развод брака; рук. постројена за одвајање руде од јаловине.

Slično: 
Septum med. opnasta pregrada između dve telesne duplje, npr. u nosu ili iz...
Septuaginta naziv za grčki prevod Starog zaveta koji su, po priči, izradili 72 ...
Septohimija med. truljenje sokova, sklonost sokova truljenju....
Septopira med. groznica koja se javlja usled trovanja....
Septičan truležni, zagađen, zaražen, okužen; koji izaziva truljenje, koji iz...
Septina poet. strofa od sedam stihova . ...
Sve reči na slovo s