Skip to main content

Separatan značenje

Šta znači Separatan

Na latinici: Definicija i značenje reči Separatan (latinski separatus) odvojen, odelit, različit od drugih; separatan mir zaseban mir, mir koji sklopi jedna država bez učešća država s kojima je dotle bila u savezu, separatan otisak zaseban otisak, naročit otisak, npr. iz nekog časopisa (separat); uputiti ad separatum (latinski ad separatum)pravo: uputiti neki predmet na naročit, odvojen postupak.

Reč Separatan napisana unazad: natarapes

Separatan se sastoji od 9 slova.

Šta je Separatan

На Ћирилици: (лат. сепаратус) одвојен, оделит, различит од других; сепаратан мир засебан мир, мир који склопи једна држава без учешћа држава с којима је дотле била у савезу, сепаратан отисак засебан отисак, нарочит отисак, нпр. из неког часописа (сепарат); упутити ад сепаратум (лат. ад сепаратум) прав. упутити неки предмет на нарочит, одвојен поступак.

Slično: 
Septum med. opnasta pregrada između dve telesne duplje, npr. u nosu ili iz...
Septuaginta naziv za grčki prevod Starog zaveta koji su, po priči, izradili 72 ...
Septohimija med. truljenje sokova, sklonost sokova truljenju....
Septopira med. groznica koja se javlja usled trovanja....
Septičan truležni, zagađen, zaražen, okužen; koji izaziva truljenje, koji iz...
Septina poet. strofa od sedam stihova . ...
Sve reči na slovo s