Skip to main content

Separatist značenje

Šta znači Separatist

Na latinici: Definicija i značenje reči Separatist (fr. separatiste) onaj koji teži za cepanjem, za otcepljenjem iz neke zajednice (političke, verske), pristalica otce-pljenja; pr. separatistički.

Reč Separatist napisana unazad: tsitarapes

Separatist se sastoji od 10 slova.

Šta je Separatist

На Ћирилици: (фр. сепаратисте) онај који тежи за цепањем, за отцепљењем из неке заједнице (политичке, верске), присталица отце-пљења; пр. сепаратистички.

Slično: 
Septum med. opnasta pregrada između dve telesne duplje, npr. u nosu ili iz...
Septuaginta naziv za grčki prevod Starog zaveta koji su, po priči, izradili 72 ...
Septohimija med. truljenje sokova, sklonost sokova truljenju....
Septopira med. groznica koja se javlja usled trovanja....
Septičan truležni, zagađen, zaražen, okužen; koji izaziva truljenje, koji iz...
Septina poet. strofa od sedam stihova . ...
Sve reči na slovo s