Skip to main content

Separativan značenje

Šta znači Separativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Separativan (od latinske reči: separativus) odvojen, koji odvaja, razdvojen, koji teži da razdvoji, odvajajući, koji izražava razdvajanje.

Reč Separativan napisana unazad: navitarapes

Separativan se sastoji od 11 slova.

Šta je Separativan

На Ћирилици: (нлат. сепаративус) одвојен, који одваја, раздвојен, који тежи да раздвоји, одвајајући, који изражава раздвајање.

Slično: 
Septum med. opnasta pregrada između dve telesne duplje, npr. u nosu ili iz...
Septuaginta naziv za grčki prevod Starog zaveta koji su, po priči, izradili 72 ...
Septohimija med. truljenje sokova, sklonost sokova truljenju....
Septopira med. groznica koja se javlja usled trovanja....
Septičan truležni, zagađen, zaražen, okužen; koji izaziva truljenje, koji iz...
Septina poet. strofa od sedam stihova . ...
Sve reči na slovo s