Skip to main content

Separatizam značenje

Šta znači Separatizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Separatizam (fr. separatisme) sklonost otcepljenju, težnja za otcepljenjem, pokret za otcepljenje iz neke zajednice (državne, verske islično:), otpadništvo.

Reč Separatizam napisana unazad: mazitarapes

Separatizam se sastoji od 11 slova.

Šta je Separatizam

На Ћирилици: (фр. сепаратисме) склоност отцепљењу, тежња за отцепљењем, покрет за отцепљење из неке заједнице (државне, верске и сл.), отпадништво.

Slično: 
Septum med. opnasta pregrada između dve telesne duplje, npr. u nosu ili iz...
Septuaginta naziv za grčki prevod Starog zaveta koji su, po priči, izradili 72 ...
Septohimija med. truljenje sokova, sklonost sokova truljenju....
Septopira med. groznica koja se javlja usled trovanja....
Septičan truležni, zagađen, zaražen, okužen; koji izaziva truljenje, koji iz...
Septina poet. strofa od sedam stihova . ...
Sve reči na slovo s