Skip to main content

Separe značenje

Šta znači Separe

Na latinici: Definicija i značenje reči Separe (fr. separe) zasebna soba u gostionicama i dr. (za uže društvo, prisne sastanke i dr.).

Reč Separe napisana unazad: erapes

Separe se sastoji od 6 slova.

Šta je Separe

На Ћирилици: (фр. сепаре) засебна соба у гостионицама и др. (за уже друштво, присне састанке и др.).

Slično: 
Septum med. opnasta pregrada između dve telesne duplje, npr. u nosu ili iz...
Septuaginta naziv za grčki prevod Starog zaveta koji su, po priči, izradili 72 ...
Septohimija med. truljenje sokova, sklonost sokova truljenju....
Septopira med. groznica koja se javlja usled trovanja....
Septičan truležni, zagađen, zaražen, okužen; koji izaziva truljenje, koji iz...
Septina poet. strofa od sedam stihova . ...
Sve reči na slovo s