Skip to main content

Septana značenje

Šta znači Septana

Na latinici: Definicija i značenje reči Septana (od latinske reči: septana)medicina: sedmodnevna groznica, groznica koja se vraća svakih 7 dana, sedmo d anka.

Reč Septana napisana unazad: anatpes

Septana se sastoji od 7 slova.

Šta je Septana

На Ћирилици: (нлат. септана) мед. седмодневна грозница, грозница која се враћа сваких 7 дана, седмо д анка.

Slično: 
Septum med. opnasta pregrada između dve telesne duplje, npr. u nosu ili iz...
Septuaginta naziv za grčki prevod Starog zaveta koji su, po priči, izradili 72 ...
Septohimija med. truljenje sokova, sklonost sokova truljenju....
Septopira med. groznica koja se javlja usled trovanja....
Septičan truležni, zagađen, zaražen, okužen; koji izaziva truljenje, koji iz...
Septina poet. strofa od sedam stihova . ...
Sve reči na slovo s