Skip to main content

Septempunktata značenje

Šta znači Septempunktata

Na latinici: Definicija i značenje reči Septempunktata (od latinske reči: Coccinella septempunctata) „sa sedam tačaka";zoologija: bubamara, pudarka.

Reč Septempunktata napisana unazad: atatknupmetpes

Septempunktata se sastoji od 14 slova.

Šta je Septempunktata

На Ћирилици: (нлат. Цоццинелла септемпунцтата) „са седам тачака"; зоол. бубамара, пударка.

Slično: 
Septum med. opnasta pregrada između dve telesne duplje, npr. u nosu ili iz...
Septuaginta naziv za grčki prevod Starog zaveta koji su, po priči, izradili 72 ...
Septohimija med. truljenje sokova, sklonost sokova truljenju....
Septopira med. groznica koja se javlja usled trovanja....
Septičan truležni, zagađen, zaražen, okužen; koji izaziva truljenje, koji iz...
Septina poet. strofa od sedam stihova . ...
Sve reči na slovo s