Skip to main content

Septika značenje

Šta znači Septika

Na latinici: Definicija i značenje reči Septika (od grčke reči: septikos koji izaziva truljenje) pl. med. sredstva za nagrizanje, za najedanje.

Reč Septika napisana unazad: akitpes

Septika se sastoji od 7 slova.

Šta je Septika

На Ћирилици: (грч. септикос који изазива труљење) пл. мед. средства за нагризање, за наједање.

Slično: 
Septum med. opnasta pregrada između dve telesne duplje, npr. u nosu ili iz...
Septuaginta naziv za grčki prevod Starog zaveta koji su, po priči, izradili 72 ...
Septohimija med. truljenje sokova, sklonost sokova truljenju....
Septopira med. groznica koja se javlja usled trovanja....
Septičan truležni, zagađen, zaražen, okužen; koji izaziva truljenje, koji iz...
Septina poet. strofa od sedam stihova . ...
Sve reči na slovo s