Skip to main content

Septilion značenje

Šta znači Septilion

Na latinici: Definicija i značenje reči Septilion (latinski septem, sedam, i -illion po sličnosti sa million) 1. kod Engleza i Nemaca: milion podignut na sedmi stepen, (10v )-=1042; 2. kod Francuza i Amerikanaca: hiljada podignuta na osmi stepen, (103 ) 8 =1024

Reč Septilion napisana unazad: noilitpes

Septilion se sastoji od 9 slova.

Šta je Septilion

На Ћирилици: (лат. септем, седам, и -иллион по сличности са миллион) 1. код Енглеза и Немаца: милион подигнут на седми степен, (10в )-=1042; 2. код Француза и Американаца: хиљада подигнута на осми степен, (103 ) 8 =1024

Slično: 
Septum med. opnasta pregrada između dve telesne duplje, npr. u nosu ili iz...
Septuaginta naziv za grčki prevod Starog zaveta koji su, po priči, izradili 72 ...
Septohimija med. truljenje sokova, sklonost sokova truljenju....
Septopira med. groznica koja se javlja usled trovanja....
Septičan truležni, zagađen, zaražen, okužen; koji izaziva truljenje, koji iz...
Septina poet. strofa od sedam stihova . ...
Sve reči na slovo s