Skip to main content

Septima značenje

Šta znači Septima

Na latinici: Definicija i značenje reči Septima (latinski septima) muz. sedmi ton skale čiji broj treptja u sekundi iznosi 15/8 broja treptaja osnovnog tona; akord septima četvorozvuk (ili: četvorozvon) koji se sastoji od osnovnog tona, terce, kvinte i septime.

Reč Septima napisana unazad: amitpes

Septima se sastoji od 7 slova.

Šta je Septima

На Ћирилици: (лат. септима) муз. седми тон скале чији број трептја у секунди износи 15/8 броја трептаја основног тона; акорд септима четворозвук (или: четворозвон) који се састоји од основног тона, терце, квинте и септиме.

Slično: 
Septum med. opnasta pregrada između dve telesne duplje, npr. u nosu ili iz...
Septuaginta naziv za grčki prevod Starog zaveta koji su, po priči, izradili 72 ...
Septohimija med. truljenje sokova, sklonost sokova truljenju....
Septopira med. groznica koja se javlja usled trovanja....
Septičan truležni, zagađen, zaražen, okužen; koji izaziva truljenje, koji iz...
Septina poet. strofa od sedam stihova . ...
Sve reči na slovo s