Skip to main content

Septimola značenje

Šta znači Septimola

Na latinici: Definicija i značenje reči Septimola (latinski septem sedam, mollis oznaka za mol lestvicu) muz. figura od 7 nota koje se smatraju kao 4 note jednake vrednosti; septola.

Reč Septimola napisana unazad: alomitpes

Septimola se sastoji od 9 slova.

Šta je Septimola

На Ћирилици: (лат. септем седам, моллис ознака за мол лествицу) муз. фигура од 7 нота које се сматрају као 4 ноте једнаке вредности; септола.

Slično: 
Septum med. opnasta pregrada između dve telesne duplje, npr. u nosu ili iz...
Septuaginta naziv za grčki prevod Starog zaveta koji su, po priči, izradili 72 ...
Septohimija med. truljenje sokova, sklonost sokova truljenju....
Septopira med. groznica koja se javlja usled trovanja....
Septičan truležni, zagađen, zaražen, okužen; koji izaziva truljenje, koji iz...
Septina poet. strofa od sedam stihova . ...
Sve reči na slovo s