Skip to main content

Set značenje

Šta znači Set

Na latinici: Definicija i značenje reči Set (hebr. Scheth) treći sin Adamov (I Moje., 4, 25), praotac setita. set (eng. set)sport: šest dobivenih igara (gemova) u tenisu.

Reč Set napisana unazad: tes

Set se sastoji od 3 slova.

Šta je Set

На Ћирилици: (хебр. Сцхетх) трећи син Адамов (И Моје., 4, 25), праотац сетита. сет (енг. сет) сп. шест добивених игара (гемова) у тенису.

Slično: 
Setlment naselje, naseobina, kolonija; posed ; naročito: naseobina akademski...
Setler naseljenik, kolonist....
Setiti pl. potomci Seta; ogranak gnostičke sekte ofita. ...
Setečento naziv za HUŠ vek u istoriji ital. književnosti i umetnosti....
Setečentist ital. književnik i umetnik iz HUŠ veka....
Seter pas ptičar duge svilaste dlake ....
Sve reči na slovo S