Skip to main content

Setečentist značenje

Šta znači Setečentist

Na latinici: Definicija i značenje reči Setečentist (ital. settecento sedam stotina, settecentista)od italijanske reči: književnik i umetnik iz HUŠ veka.

Reč Setečentist napisana unazad: tsitnečetes

Setečentist se sastoji od 11 slova.

Šta je Setečentist

На Ћирилици: (итал. сеттеценто седам стотина, сеттецентиста) итал. књижевник и уметник из ХУШ века.

Slično: 
Setlment naselje, naseobina, kolonija; posed ; naročito: naseobina akademski...
Setler naseljenik, kolonist....
Setiti pl. potomci Seta; ogranak gnostičke sekte ofita. ...
Setečento naziv za HUŠ vek u istoriji ital. književnosti i umetnosti....
Setečentist ital. književnik i umetnik iz HUŠ veka....
Seter pas ptičar duge svilaste dlake ....
Sve reči na slovo s