Skip to main content

Setiti značenje

Šta znači Setiti

Na latinici: Definicija i značenje reči Setiti (hebr. scheth) pl. potomci Seta; ogranak gnostičke sekte ofita.

Reč Setiti napisana unazad: itites

Setiti se sastoji od 6 slova.

Šta je Setiti

На Ћирилици: (хебр. сцхетх) пл. потомци Сета; огранак гностичке секте офита.

Slično: 
Setlment naselje, naseobina, kolonija; posed ; naročito: naseobina akademski...
Setler naseljenik, kolonist....
Setiti pl. potomci Seta; ogranak gnostičke sekte ofita. ...
Setečento naziv za HUŠ vek u istoriji ital. književnosti i umetnosti....
Setečentist ital. književnik i umetnik iz HUŠ veka....
Seter pas ptičar duge svilaste dlake ....
Sve reči na slovo s