Skip to main content

Setečento značenje

Šta znači Setečento

Na latinici: Definicija i značenje reči Setečento (ital. settecento sedam stotina) naziv za HUŠ vek u istorijiod italijanske reči: književnosti i umetnosti.

Reč Setečento napisana unazad: otnečetes

Setečento se sastoji od 9 slova.

Šta je Setečento

На Ћирилици: (итал. сеттеценто седам стотина) назив за ХУШ век у историји итал. књижевности и уметности.

Slično: 
Setlment naselje, naseobina, kolonija; posed ; naročito: naseobina akademski...
Setler naseljenik, kolonist....
Setiti pl. potomci Seta; ogranak gnostičke sekte ofita. ...
Setečento naziv za HUŠ vek u istoriji ital. književnosti i umetnosti....
Setečentist ital. književnik i umetnik iz HUŠ veka....
Seter pas ptičar duge svilaste dlake ....
Sve reči na slovo s